Skip to content

God tekst som skiller seg ut

JOURNALIST OG TEKSTFORFATTER

Welhaven kommunikasjon

En god tekst har et tydelig budskap, er tilpasset målgruppen og fører til at leseren reagerer slik du ønsker.

På nettsidene er et godt språk og riktig ordbruk nøkkelen for bedriftens synlighet.

Inger Lise Welhaven tilbyr profesjonelle nettsidetekster og innholdsmarkedsføring som gir økt anseelse og bedre synlighet. Hun er opptatt av klarspråk og bistår gjerne organisasjoner som ønsker å gjøre egen kommunikasjon mer tilgjengelig og forståelig for mottakeren.

Welhaven tilbyr også goder tekster for brev og brosjyremateriell, språkvask samt artikler og portretter.

Testside

Tekstforfatter

Med en god tekst som er tilpasset mottakeren kan virksomheten spare både tid og penger.

Klarspråk

Et klart språk sikrer at leserne får den informasjonen de trenger og forstår det de leser.

Journalist

Artikler, intervjuer og pressemeldinger skrevet med en god og sikker penn.

Internasjonale virksomheter

Når teksten på hjemmesiden tar hensyn til norsk kultur og tidsånd treffer du målgruppen bedre.