Skip to content

ENKLERE SPRÅK

Klarspråk

Uansett om målet er å selge flere produkter, gi nyttig informasjon til medlemmer i organisasjonen eller forklare om rettigheter og plikter er det viktig at budskapet oppfattes riktig.

Med et enkelt språk som leseren forstår kan virksomheten spare både tid og penger. God informasjon med klare formuleringer gir færre misforståelser. Et enkelt og klart språk tilpasset målgruppen øker også muligheten for at folk reagerer slik du ønsker.

Å føre et klart språk er viktig både for store konsern og mindre bedrifter, og ikke minst innenfor offentlig virksomhet.

Welhaven utarbeider gode tekster tilpasset målgruppen i form og innhold, og har evnen til å formidle kompliserte tema på en lett forståelig måte.

Ta kontakt for mer informasjon.

«For oss har det vært avgjørende med en samarbeidspartner som ikke bare kan språk, men som også kan omsette medisinsk informasjon til tekster som både gir anerkjennelse i fagmiljøene og som oppleves som svært leservennlige av et bredt allment publikum. Inger Lise har levert på dette!»

– Tommy Skar, Generalsekretær LHL Hjerneslag