Skip to content

JOURNALIST OG TEKSTFORFATTER

Om Welhaven

Inger Lise Welhaven er journalist og tekstforfatter. Hun har lang erfaring med å utarbeide gode tekster til blant annet nettsider, nyhetsbrev, medlemsinformasjon, brosjyremateriell og annonser. Hun har også skrevet en rekke artikler for magasiner og fagblader med oppdrag som spenner over et bredt spekter av tema og fagområder.

Welhaven er opptatt av klarspråk og bistår gjerne organisasjoner som ønsker å gjøre egen kommunikasjon mer tilgjengelig og forståelig for mottakeren.

Det siste året har Welhaven kommunikasjon hatt oppdrag for blant annet If, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Spesialisthospitalet og Elektro Union. Flere oppdragsgivere gir uttrykk for at de setter spesielt stor pris på evnen til å formidle kompliserte tema på et lett forståelig språk.

Flere år i et internasjonalt arbeidsmiljø har gitt gode engelskkunnskaper, og Welhaven bistår gjerne med tekster på engelsk samt oversettelser.

I samarbeid med gode kolleger tilbyr Welhaven «hele kommunikasjonspakken» inkludert etablering av nettsider, markedsføring på sosiale medier, utarbeidelse av annonser, brosjyremateriell og kommunikasjonsrådgivning.

Ta kontakt for mer informasjon.